November 5

ปั๊มน้ำบาดาล- ประหยัดคุ้มค่าน้ำหนักเบาและทนทาน

ปั๊มน้ำบาดาลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและหลายสถานการณ์ ไม่เพียงแต่มันเป็นวิธีที่ดีในการสูบน้ำมาจากบ่อน้ำตื้นได้เท่านั้น มันยังมีน้ำหนักเบา และปั๊มน้ำแบบใช้มือก็เป็นเครื่องมือที่ดีมีประสิทธิภาพในการที่จะนำน้ำจืดมาใช้เวลาหลังจากที่ประสบภัยธรรมชาติ

ดังนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้จึงจำเป็นที่จะต้องผลิตให้มีน้ำหนักที่เบาและสามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆสถานที่และโครงสร้างที่ทำมาจากท่อพีวีซี เนื่องจากจะมีน้ำหนักที่ไม่มากแล้วท่อน้ำที่ทำจากพีวีซีก็ทำให้ไม่ก่อให้เกิดสนิมกัดกร่อนเหมือนท่อโลหะ ดังนั้นปั๊มน้ำที่ทำจากท่อพีวีซีจึงไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ด้อยค่าหรือมีคุณภาพต่ำกว่าปั๊มน้ำแบบโลหะ

ความเร็วก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อปั๊มน้ำบาดาลที่มีคุณภาพสูง 20-35 ลิตรต่อนาที คุณสมบัตินี้คุณสามารถที่เลือกมันมาใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวล ระยะที่มีประสิทธิภาพนี้ขึ้นอยู่กับความลึกของเครื่องสูบน้ำและความเร็วของปั๊มด้วย การพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้มากไม่เพียงแต่มันจะมีราคาไม่แพงเท่านั้น ความมีน้ำหนักเบาของมันและคงทนก็น่าประทับใจเช่นกัน นอกจากนี้หากปั๊มที่ทำด้วยท่อพีวีซี คุณก็จะหายห่วงในเรื่องของสนิม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 52 ฟุตจะสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยคน 2 คน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ไม่ต้องการอุปกรณ์อื่นๆเช่น ท่อเพิ่มเติม การเริ่มต้นใช้งานก็สามารถทำได้ทันที

ประโยชน์ของปั๊มน้ำบาดาลนอกจากจะมีประโยชน์กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหรือการเกษตร ถ้าหากระบบชลประทานส่งน้ำมีคุณภาพที่ดีมีน้ำใช้พอเพียง ก็จะส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรออกมาให้ผู้คนได้บริโภคอย่างเพียงพอ การจัดสรรทรัพยากรน้ำให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของเกษตรกรอย่างยิ่ง

ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่ทั่วโลกไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่าปั๊มน้ำเป็นอปุกรณ์ที่จำเป็นอย่างมาก เพราะว่าถ้าคุณต้องการน้ำมาใช้ในบ้านเรือนหรืออาคารพาณิชแม้แต่อุตสาหกรรมคุณจำเป็นต้องใช้ปั๊ม การประยุกต์ใช้นั้นก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่การใช้งานด้านเดียว มันยังสามารถถ่ายโอนของเหลวอื่นๆนอกจากน้ำได้ด้วย หรือใช้ได้แม้กระทั่งในระบบการบำบัดน้ำเสีย และแน่นอนหากเราจะพูดถึงน้ำท่วม สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะส่งผลกระทบอย่างมาก การสูญเสียทรัพย์สิน การเกิดน้ำท่วมขังก็ส่งผลถึงปัญหาสุขภาพ ปั๊มน้ำจึงถูกออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำดังนั้นบ้านส่วนใหญ่หากอยู่ในแหล่งที่น้ำท่วมขังบ่อย การมีปั๊มน้ำติดตั้งไว้ในบ้านก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะและระยะยาวได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน

Category: ปั๊มน้ำ | Comments Off
November 4

การใช้งานกล้องจุลทรรศน์สำหรับการศึกษา

กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สำหรับในห้องเรียนและการศึกษานั้นเป็นชนิดที่ใช้พลังงานน้อย เนื่องจากต้องการผลิตให้ได้ปริมาณมากๆและต้องคงทนกับการใช้งานสำหรับนักเรียน ดังนั้นมันจึงมีชื่อเรียกว่า Compound Microscope หรือ Light Microscope. ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานในระดับการศึกษาที่สูงเช่นในมหาวิทยาลัยแต่ผู้คนก็ยังคงเข้าใจว่าเป็นกล้องสำหรับนักเรียนชั้นประถมหรือมัธยม สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ มักจะมีโอกาสได้ใช้กล้องเหล่านี้เฉพาะแค่สาขาวิชาหรือชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเท่านั้นและเมื่อนึกภาพกล้องจุลทรรศน์ในใจคนส่วนใหญ่จึงนึกถึงกล้องที่อยู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา

และหากจะกล่าวผู้ผลิตกล้องจุลทรรศน์ ผู้ที่อยู่วงการวิทยาศาสตร์จะรู้จัก Amtech เป็นอย่างดีเพราะเป็นบริษัทผลิต microscope สำหรับนักศึกษาโดยมุ่งเน้นสนองต่อความต้องการใช้งานของนักเรียน และมีความทนทาน โดยประสิทธิภาพทางกลไลและแสงจึงทำให้กล้องมีความคุ้มค่ากับการลงทุน กล้องของบริษัท Amtech ถูกผลิตออกมา 3 รุ่นนั้นคือ ST-03, ST-04 และสุดท้ายรุ่นใหญ่คลาสสิค ST-05

กล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนในห้องเรียนนั้นจะมีความแม่นยำมาก บางชนิดอาจจะมีตัวเลนส์ให้เลือกใช้ถึง 3 เลนส์ผลการส่องขยายก็จะให้ผลไม่เหมือนกัน มีตัวควบคุมรูรับแสงทรงสี่เหลี่ยมขนาด 120 x 120 มิลลิเมตรไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งจะติดคงที่ไว้กับคอนเดนเซอร์และไอริส (condenser & iris diaphragm) ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมรูรับแสง เนื่องจากนี้ตัววัสดุที่นำมาใช้ทำกล้องจะทำมาจากเหล็กที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานได้นานและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวสไลด์และอุปกรณ์สำคัญของกล้องได้เป็นอย่างดี
หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แสงจะทำงานโดยการให้แสงส่องผ่านเลนส์คอนเดนเซอร์ซึ่งอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงและสไลด์ตัวอย่าง ภาพที่ได้จะถูกส่งผ่านท่อและออกไปยังโปรเจ็คเตอร์, เลนส์ และช่องมองภาพ เมื่อภาพดังกล่าวผ่านเลนส์มันจะถูกขยายเป็นอัตราเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอัตรา 5,10 หรือ 15x

การใช้งานกล้องจุลทรรศน์นั้นสิ่งแรกเลยคุณจะต้องเตรียมสไลด์ซึ่งเป็นแผ่นกระจกขนาดเล็กๆ เมื่อเตรียมสไลด์เสร็จแล้วก็ใส่หยดน้ำไปในใจกลางของสไลด์และเพิ่มเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตที่จะดูในหยดน้ำ จากนั้นคุณก็จะนำแผ่นบางๆของกระจกหรือพลาสติกกดลงบนตัวอย่างที่ได้และเก็บไว้กับศูนย์กลางของสไลด์ที่คุณเตรียมไว้
ถัดไปคุณจะต้องวางสไลด์ไว้ภายใต้สไดล์คลิป, ซึ่งจะพบได้ในสเตจของกล้อง ขั้นตอนนี้จะทำให้สไลด์ของปลอดภัยไม่ตกไม่หล่น และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่คุณต้องการอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับรูรับแสง จากนั้นลองทำการปรับโฟกัส และเลือกเลนส์ที่ต้องการจะใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อแขนของกล้องอยู่ในระยะที่เพียงพอกับเลนส์ที่เลือกไว้หากใกล้เกินไปวัตถุหรือสไลด์อาจจะแตกหรือใกล้จนเกินไปจนไม่อาจจะมองอะไรได้ ใช้ระยะปรับโฟกัสซึ่งเป็นโฟกัสที่ละเอียดก็ได้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ชัดเจน

เคล็ดลับสำหรับดูแลกล้องจุลทรรศน์

• ควรจะมีที่ครอบกันฝุ่นในขณะที่ไม่ใช้งานหรือถูกเก็บไว้
• การเคลื่อนย้ายตัวกล้องจะต้องใช้สองมือประคอง โดยการใช้มือข้างหนึ่งประคองหรือจับไว้ที่ฐานของกล้อง และมือที่เหลืออีกข้างก็จับที่แขนของกล้อง
• ทำความสะอาดชิ้นเลนส์ด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดเลนส์โดยเฉพาะ อย่าใช้ผ้าขนหนู, กระดาษ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เลนส์เกิดริ้วรอย
• ไม่ควรแยกชิ้นอุปกรณ์หรือทำความสะอาดในส่วนของรูรับแสงภายใน
• ต้องถอดปลั๊กกล้องจุลทรรศน์ก่อนที่จะทำความสะอาด (รุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้า)

October 17

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์

      ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ไฟฟ้าถือเป็นสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เรียกได้ว่าตลอด 24 ชั่วโมง ที่เราใช้ไฟฟ้า ทั้งในครัวเรือนจนถึงระดับองค์กร ห้างร้านต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เรียกได้ว่าแทบจะทุกที่ที่มีมนุษย์อยู่เลยทีเดียว

      ปัจจุบันมีการนำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาใช้ในกิจการงานต่างๆอย่างมากมาย ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ ฯลฯ

      เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( Electric generator) คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งที่มาของพลังงานกลนั้นมีหลากหลาย เช่น ลูกสูบ กังหันลม แรงน้ำตกที่ผ่านกังหันน้ำหรือวงล้อน้ำ แรงปั่น แรงเหวี่ยง และแหล่งพลังงานกลอื่นๆ ตัวเครื่องจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้กับกริดพลังงานไฟฟ้า การแปลงย้อนกลับของพลังงานไฟฟ้ากลับไปเป็นพลังงานกลจะทำโดยมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์และเครื่องกำเนิดฯ มีความคล้ายกันมาก มอเตอร์หลายตัวสามารถขับเคลื่อนเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าและบ่อยครั้งที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

      ทั้งนี้เราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องกำเนิดที่ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์กัน (Self-powered equipment) – มนุษย์สามารถสร้างพลังงานกลด้วยการขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อ เช่น การเหยียบแป้น การปั่นจักรยานอยู่กับที่ การใช้เท้าปั๊ม การเหวี่ยงแขน การหมุนแขน ฯลฯ

      เครื่องกำเนิดกระแสตรงที่ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์นั้นมีใช้จริงในเชิงพาณิชย์ และได้เป็นโครงการของผู้ที่ชื่นชอบ “การทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง (DIY)” หลายคนอาจจะเคยเห็นจักรยานที่นำมาดัดแปลงโดยต่อกับมอเตอร์และไดโอดทางเดียว เมื่อปั่นจักรยานซึ่งเป็นจักรยานที่อยู่กับที่จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่สำหรับใช้กับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้ ข้อดีที่คุณเห็นอย่างชัดเจนอีกอย่างก็คือคุณได้ออกกำลังกายไปด้วย ชาร์จแบตไปด้วย

      ข้อจำกัดของเครื่องกำเนิดที่ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ก็คือเรี่ยวแรงของมนุษย์นั่นเอง ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยจะสามารถสร้างพลังงานได้ประมาณ 125-200 วัตต์บนเครื่องกำเนิดแบบเหยียบแป้น แต่ที่กำลังไฟ 200 วัตต์ สุขภาพของมนุษย์โดยทั่วไปก็จะเริ่มอ่อนเพลียและจะผลิตไฟฟ้าได้อีกหลังจากนั้นประมาณ 1.3 ชั่วโมง

      หลายคนอาจอยากลองทดสอบสมรรถภาพของตนเองหลังจากอ่านบทความนี้ว่าเราจะสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้กี่วัตต์